Aktualita z JE – Informace o plánovaném havarijním cvičení v JE Dukovany

Vážená paní starostko, vážený pane starosto, vážená paní, vážený pane,

 

dovolte, abychom vás informovali, že ve dnech 15. – 16. srpna se v JE Dukovany a jejím okolí uskuteční havarijní cvičení  s užitím sirén i zvýšeným pohybem monitorovacích jednotek v okolí elektrárny. Nedílnou součástí bude i vyhlášení ochranných opatření s ukrytím personálu, nacházejícího se v areálu elektrárny, a spuštění sirén varovacího systému JE Dukovany. Do cvičení tak budou zapojeni i náhodní návštěvníci Infocentra, kteří se stejně jako zaměstnanci budou muset řídit pokyny havarijního štábu a průvodců. Sirény ve 20 km zóně havarijního plánování spuštěny nebudou, obyvatel obcí v regionu se tak cvičení přímo nedotkne.

 

 

Datum sejmutí: 17.8. 2018