VÝZVA OBCE VEVČICE K VEŘEJNÉMU POŘÁDKU

Vážení spoluobčané, sousedé, vedení Obce Vevčice má zájem zlepšit vzhled a čistotu na pozemcích patřících obci a na veřejných prostranstvích. Naším cílem je upravenost a pořádek ve všech částech obce, bez ohledu na vlastníka pozemku. Tato snaha se však neobejde bez vaší dobré vůle a respektu k nastaveným pravidlům. Přinášíme stručnou a srozumitelnou formu pravidel, která budeme nejenom prostřednictvím komise životního prostředí a veřejného pořádku, ale všemi dostupnými prostředky prosazovat a vymáhat.

PŘEDMĚTY A OBJEKTY – JAKO NAPŘ. NEZAJIŠTĚNÉ STUDNY, VRAKY STROJŮ A  AUT, CHÁTRAJÍCÍ BUDOVY, A POD. NA VOLNĚ PŘÍSTUPNÝCH PROSTRANSTVÍCH, NEJSOU PŘÍPUSTNÉ! NENÍ MOŽNÉ OHROŽOVAT ZDRAVÍ A BEZPEČNOST OBČANŮ, ANI NARUŠOVAT VZHLED OBCE.

Těšíme se, že se nám postupně podaří udělat naši obec krásnější pro všechny. S poděkováním vaši zastupitelé.

Datum sejmutí: 30.10. 2018