Oznámení občanům…

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

(pobočka Jevišovice) oznamuje občanům, že v pátek dne 22.2.2019 od 8 hod. do 12 hod. bude v naší obci výluka  dodávky vody.

Datum sejmutí: 22.3. 2019

Informace občanům…

Od 1. 3. 2019 bude možné na sběrném dvoře obcí DSO Jevišovicka odevzdávat použité potravinářské oleje. Použitý potravinářský olej je možno dovést na sběrný dvůr např. v uzavřené PET láhvi,  či jiné vhodné uzavíratelné nádobě. Předání použitého oleje na sběrný dvůr je bezplatné.