Informace občanům…

Od 1. 3. 2019 je možné na sběrném dvoře obcí DSO Jevišovicka odevzdávat použité potravinářské oleje. Použitý potravinářský olej je možno dovést na sběrný dvůr např. v uzavřené PET láhvi,  či jiné vhodné uzavíratelné nádobě. Předání použitého oleje na sběrný dvůr je bezplatné.

Datum sejmutí: 31.5. 2019