Zásady udržování čistoty veřejných prostranství – venčení psů.

V naší obci je venčeno na veřejném prostranství stále více psů, obecně závaznou vyhláškou zatím není pohyb osob venčících psa omezován.

O to více je třeba dbát základních pravidel venčení psů tak, aby byla veřejná prostranství udržována čistá. Množí se stížnosti z řad občanů na znečišťování veřejných prostranství, dětského koutku, předzahrádek apod.

Pobíhání psů bez dozoru je v obci zakázáno! Držitel psa, nebo ten, jemuž je v daném okamžiku pes svěřen, je povinen odstranit z veřejného prostranství exkrementy způsobené psem na svůj náklad odpovídajícím způsobem.

Buďte ohleduplní!

Datum sejmutí: 11.6. 2019