Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je
třeba splnit.

zde – 2426898065

Datum sejmutí: 29.4. 2019