Nezodpovědný pohyb osob po obci bez ochranných prostředků …

Vážení občané,

byl jsem upozorněn na nezodpovědný pohyb osob po obci bez ochranných prostředků, a proto bych chtěl ještě jednou důrazně  zopakovat rozhodnutí vlády České republiky: ,, zakazuje se s účinností od 19. března 2020 všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků“  dýchacích cest,  jako je respirátor, rouška, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. Za nerespektování tohoto nařízení vlády hrozí pokuta 10 000 Kč

Dále se nařizuje všem osobám, omezit pohyb na území České republiky na nezbytně nutné potřeby.

Výjimky podle usnesení vlády jsou na webu obce a na vývěsce.

                                                        Starosta obce