SLOŽENÍ KRIZOVÉHO ŠTÁBU OBCE VEVČICE – nouzový stav v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území ČR

ZDE  –  Krizový štáb obce Vevčice

V návaznosti na usnesení vlády,  v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky, vyhlásila vláda pro území  České republiky nouzový stav a rozhodla o přijetí krizových opatření a nařízení.

Tato opatření a nařízení  zveřejňujeme a aktualizujeme na na webu obce a obecní vývěsce. Současně nás informuje televize i rozhlas kde je potřebné tyto zprávy sledovat, a těmito opatřeníni a nařízeními se důsledně řídit. V naší obci je zřízen krizový štáb a občané mají možnost v případě potřeby se na tyto osoby obrátit se svými požadavky. Složení krizového štábu a telefonické kontakty  na tyto osoby jsou zveřejněny na webu obce a na vývěsce.