SLOŽENÍ KRIZOVÉHO ŠTÁBU OBCE VEVČICE – nouzový stav v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území ČR

ZDE  –  Krizový štáb obce Vevčice

V návaznosti na usnesení vlády,  v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky, vyhlásila vláda pro území  České republiky nouzový stav a rozhodla o přijetí krizových opatření a nařízení.

Tato opatření a nařízení  zveřejňujeme a aktualizujeme na na webu obce a obecní vývěsce. Současně nás informuje televize i rozhlas kde je potřebné tyto zprávy sledovat, a těmito opatřeníni a nařízeními se důsledně řídit. V naší obci je zřízen krizový štáb a občané mají možnost v případě potřeby se na tyto osoby obrátit se svými požadavky. Složení krizového štábu a telefonické kontakty  na tyto osoby jsou zveřejněny na webu obce a na vývěsce.

Česká pošta, s. p.

  •  Na všech poštách byla otevírací doba mezi 10:00 – 12:00 pro obyvatele 65+ (na úplně malých poštách, kde je otevírací doba krátká, např. 2 hodiny bude pošta otevřena např. 9:00 – 11:00, aby byla pošta dostupná pro všechny občany)
  • Všechny pošty budou uzavřeny nejpozději 16:00 hod. Pošty, které končí již dnes dříve, nebudou prodlužovány a spíše jejich otevírací doba bude jen dopoledne, tj. nejčastěji 8 – 12 hod.
  • Velké pošty budou mít otevřeny buď s malou přestávkou nebo po celou dobu nejméně 8 – 16 hod.

zde  https://www.ceskaposta.cz/-/omezeni-pobocek

Informace občanům týkající se koronaviru COVID-19

Nová informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212

V případě vážných zdravotních problémů či ohrožení života volejte linky 155 a 112.

zde – Vláda ČR – aktuálně – 16.3.2020

zdeLeták_MZCR_Coronavirus_A5

zde https://koronavirus.mzcr.cz/    aktuální důležité informace    © 2020 Ministerstvo zdravotnictví ČR

Policie ČR Znojmo     zde – prilohy_75067