Tříkrálová sbírka 2021

Vážení občané,

Oblastní charita Znojmo mnohokrát děkuje všem, kteří podpořili Tříkrálovou sbírku 2021. Celkový výtěžek ze statických pokladniček činí 996 631,-Kč.

Stále ještě probíhá online koleda, celkový konečný výtěžek bude uveřejněn začátkem května.

(Aktuálně je celkový výtěžek 1 244 743,-Kč.)

Oblastní charita Znojmo použije výtěžek na pomoc potřebným z celého Znojemského regionu.                  Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.

Oblastní charita Znojmo

Dolní Česká 1, 669 02 Znojmo

Návod na virtuální pokladničku    Do online kasičky je možné přispívat do 30. dubna 2021

Zájemci mohou přispět i přímo na: sbírkový účet č. 66008822/0800   VS: 77706700

Zde je také důležité vyplnit uvedený variabilní symbol, který určuje, že dar přijde na naši Charitu.

 

Datum sejmutí: 30.4. 2021