Žádáme občany…

Žádáme občany, aby neodkládali krabice a pytle s nevytříděným odpadem  k velkoobjemovým popelnicím u Náplavových. Toto sběrné místo je určeno pouze pro plasty, papír, sklo, a plechovky.

Ostatní odpad mimo směsného je nutno likvidovat ve sběrném dvoře v Jevišovicích.