ZŘÍZENÍ INFOLINKY PRO VEŘEJNOST V SOUVISLOSTI S EXTRÉMNÍMI BOUŘKAMI

(ALL) ZŘÍZENÍ INFOLINKY PRO VEŘEJNOST V SOUVISLOSTI S EXTRÉMNÍMI BOUŘKAMI A JIMI
ZPŮSOBENÝMI NÁSLEDKY
Jihomoravský kraj zřídil v souvislosti s extrémními bouřkami a jimi způsobenými následky informační linku na čísle 800 129 921.