Veřejnoprávní odpovědnosti vlastníka psa…

Kde může být pes bez vodítka? Volné pobíhání psů má svá pravidla

Pravidla pro pohyb a prostory pro venčení a pobíhání psů mohou obce vymezit obecně závaznými vyhláškami. Volné pobíhání psů může být sankcionováno i podle zákona o pozemních komunikacích, podle kterého je vlastník nebo držitel domácího zvířete povinen zabránit jejich pobíhání po pozemní komunikaci. Za porušení této povinnosti může majitel dostat pokutu od 1500 do 2500 korun, strážník na místě může uložit pokutu až 2000 korun

zde – veřejnoprávní odpovědnosti vlastníka psa

Datum sejmutí: 18.12. 2022