Zkouška sirén v Rakousku…

Jednou ročně, vždy v první sobotu v říjnu mezi 12:00 a 12:45 hod., se provádí po celém Rakousku zkouška sirén. Tato zkouška se provádí za účelem seznámení obyvatelstva s varovnými signály a testování
provozuschopnosti systému varování. V roce 2021 bude tato zkouška provedena 2. října.
Tato zkouška může být za příznivých atmosférických podmínek slyšitelná i v příhraničních oblastech ČR.