Žádost o vyjádření k existenci sítí

POZOR! Podzemní nebo nadzemní telekomunikační vedení a případně jiné
síťové prvky se mohou nacházet i na vaší nemovitosti.

zde – 691252231

Datum sejmutí: 8.12. 2021