USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. května 2022 o dalším prodloužení nouzového stavu

Vláda
I. podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, prodlužuje do
30. června 2022 23:59 hodin nouzový stav vyhlášený usnesením vlády ze dne 2. března 2022 č. 147,
o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu nutnosti reagovat na migrační vlnu
velkého rozsahu na území České republiky, které bylo vyhlášeno pod č. 43/2022 Sb., a to na základě
souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uděleného jejím usnesením ze dne
19. května 2022 č. 242;
II. stanoví, že veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu, která jsou platná ke dni přijetí tohoto
usnesení vlády, zůstávají nadále v platnosti v rozsahu, v jakém byla přijata;

Datum sejmutí: 30.6. 2022