VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY

Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil volbu prezidenta České republiky rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 207/2022 Sb.
Den vyhlášení volby: 1. července 2022
Dny konání volby: 13. a 14. ledna 2023 (I. kolo)
případné II. kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023

Volba prezidenta republiky 2023 – Volby (mvcr.cz)

zde-Vyhlášení zákazu změny vymezení volebních okrsků – 1.7.2022

zde – Stanovení minimálního počtu členů volební komise – 11.11.2022

zde – Informace o počtu a sídle volebního okrsku – 28.11.2022

zde – Zapisovatel okrskové volební komise – 1.12.2022

zde – Zasedání volební komise– 13.12.2022

zde – OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB – 28.12.2022

zde – Informace ke zvláštním způsobům hlasování

zde – zveřejnění tel čísla pro nahlášení zvl přenosné schránky 

zde – volební stanoviště GPS přehled (1)