Prosba o spolupráci na dotazníkovém šetření

Vážení občané, obracíme se na Vás s prosbou o spolupráci na dotazníkovém šetření, které je realizováno v rámci zpracování „Socioekonomické analýzy Dukovany“. Cílem této analýzy je zhodnotit předpokládané dopady dostavby a následného provozu Jaderné elektrárny Dukovany také ve Vaší obci. Zadavatelem této analýzy je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj a jejím zpracovatelem společnost KPMG Česká republika, s.r.o.Toto dotazníkové šetření je určeno pro obyvatele (rezidenty) Vaší obce nebo občany, kteří u Vás mají obvyklé místo pobytu.  Dotazníkové šetření by mělo probíhat primárně elektronicky nebo s možností papírového vyplnění dotazníku. Za tím účelem můžete využít elektronický odkaz https://www.surveymonkey.com/r/dukovany_rezidenti, případně QR kód, který najdete v pokladech v příloze. Pro papírový sběr dat je připraven dotazník v souboru PDF, který si můžete vytisknout  k ručnímu vyplnění. Dotazníkové šetření bude probíhat nejdéle do 14. července 2024. Pokud budete mít k výzkumu jakékoliv otázky, můžete se obrátit na pracovníka Jihomoravského kraje Pavla Fišera, email: fiser.pavel@jmk.cz  nebo zaměstnankyni společnosti KPMG paní Kristínu Boudovou, email: kristinaboudova@kpmg.cz.     Děkujeme Vám za vstřícnou spolupráci, které si vážíme.

S pozdravem Ing. Ivo Minařík, MPA odbor regionálního rozvoje, vedoucí odboru.

ZDE – Dukovany_Leták_obyvatele

ZDE – Dukovany_Dotazník_obyvatele_tisk_papirovy_sber

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

telefon: 54165 1341

e-mail: minarik.ivo@kr-jihomoravsky.cz

web: www.kr-jihomoravsky.cz