Zásady udržování čistoty veřejných prostranství – venčení psů.

V naší obci je venčeno na veřejném prostranství stále více psů, obecně závaznou vyhláškou zatím není pohyb osob venčících psa omezován.

O to více je třeba dbát základních pravidel venčení psů tak, aby byla veřejná prostranství udržována čistá. Množí se stížnosti z řad občanů na znečišťování veřejných prostranství, dětského koutku, předzahrádek apod.

Pobíhání psů bez dozoru je v obci zakázáno! Držitel psa, nebo ten, jemuž je v daném okamžiku pes svěřen, je povinen odstranit z veřejného prostranství exkrementy způsobené psem na svůj náklad odpovídajícím způsobem.

Buďte ohleduplní!

Datum sejmutí: 11.5. 2019

Informace občanům…

Od 1. 3. 2019 bude možné na sběrném dvoře obcí DSO Jevišovicka odevzdávat použité potravinářské oleje. Použitý potravinářský olej je možno dovést na sběrný dvůr např. v uzavřené PET láhvi,  či jiné vhodné uzavíratelné nádobě. Předání použitého oleje na sběrný dvůr je bezplatné.