Workshop Policie České republiky – nabídka pro zájemce o zaměstnání

ZDE – 04 a 06 STACI_JEN_PRIJIT

Tuto akci pořádáme již tradičně několikrát do roka a jejím smyslem je nabídnout zájemcům o smysluplnou, odpovědnou a stabilní práci možnost vyzkoušet si testy fyzické způsobilosti. Úspěšné splnění testů má platnost jednoho roku a je zohledněno v zahájeném přijímacím řízení k Policii České republiky.

Akce se bude konat za dodržení obecně platných pravidel v souvislosti s vyhlášenými opatřeními na území České republiky a v návaznosti na aktuální vývoj šíření onemocnění COVID-19.

Na akci je nutná registrace. Termíny znojemských workshopů a kontaktní údaje pro registraci jsou součástí přiloženého letáku.

Srdečně zveme všechny zájemce, kterým tímto nabízíme možnost uplatnění v budoucím profesním životě.

Datum sejmutí: 20.4. 2021

Zdravotní pomůcky – možnost bezplatného zapůjčení

Vážení  občané, informujeme Vás o možnosti využívat zdravotní pomůcky dle zájmu občanů. Byly pořízeny zdravotní pomůcky (invalidní vozíky, chodítka, hrazda k posteli, toaletní křeslo aj.) a jsou bezplatně k dispozici na krátkodobé zápůjčky občanům svazkových obcí  DSO Jevišovicka jako rychlá výpomoc po úrazech, operacích apod. V příloze máte PDF leták s vyobrazením a popisem jednotlivých pomůcek, které jsou občanům k dispozici. Většina pomůcek je zapůjčená, je poměrně velký zájem. Aktuálně jsou skladem dvě chodítka, ten vyšší typ, hrazda k posteli a sedátka na vanu. Jinak vozíky máme celkem 3 ks, chodítka čtyřkolová 2 ks, chodítka STABILO 2 ks, sedátko na vanu 2 ks, hrazda 1 ks.

zde – HANDICAP – zdravodní pomůcky – zapůjčení zdarma pro občany

Tříkrálová sbírka 2021

Vážení občané,

Oblastní charita Znojmo mnohokrát děkuje všem, kteří podpořili Tříkrálovou sbírku 2021. Celkový výtěžek ze statických pokladniček činí 996 631,-Kč.

Stále ještě probíhá online koleda, celkový konečný výtěžek bude uveřejněn začátkem května.

(Aktuálně je celkový výtěžek 1 244 743,-Kč.)

Oblastní charita Znojmo použije výtěžek na pomoc potřebným z celého Znojemského regionu.                  Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.

Oblastní charita Znojmo

Dolní Česká 1, 669 02 Znojmo

Návod na virtuální pokladničku    Do online kasičky je možné přispívat do 30. dubna 2021

Zájemci mohou přispět i přímo na: sbírkový účet č. 66008822/0800   VS: 77706700

Zde je také důležité vyplnit uvedený variabilní symbol, který určuje, že dar přijde na naši Charitu.

 

Datum sejmutí: 30.4. 2021

ODBĚR A ODVOZ SUTĚ JAKO SLUŽBA OBČANŮM

Výpis ze zápisu řádného zasedání zastupitelstva č. 3/2015   obce Vevčice konaného v místnosti  obecního úřadu dne 24.5.2015 ve 19 hod    

-bod č. 6.

-Odběr a odvoz sutě jako služba občanům. Na jedno popisné číslo 1m/3 sutě během 30ti kalendářních dní  zaplatí obec. K tomuto účelu je připraven kontejner. Větší množství sutě si bude likvidovat každý sám na vlastní náklady