OBMĚNA TABLET JODIDU DRASELNÉHO

OBMĚNA TABLET JODIDU DRASELNÉHO

Obecní úřad informuje občany na nutnost obměny nových tablet jodidu draselného. Přijďte si je vyzvednout a to vždy ve středu od 15 do 17 hod. na obecní úřad a přineste sebou i ty exspirované (to ale není podmínkou, nové tablety dostanete i v případě, že exspirované nepřinesete).

Jódová profylaxe (tj. souhrn preventivních, ochranných a léčebných opatření na zamezení vzniku onemocnění osob, který se aplikuje při úniku radioaktivních látek a spočívá v užití preparátu obsahující stabilní jód – jodidu draselného) se připravuje v zóně havarijního plánování, tj. v okolí do 20 km od Jaderné elektrárny Dukovany.Tabletami jodidu draselného obyvatelstvo v zóně havarijního plánování JE Dukovany, kam spadá i naše obec, vybavuje provozovatel jaderného zařízení – ČEZ a.s.

K jejich obměně dochází každých 5 let.

ZDE – letak_jodid-draselny

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. května 2022 o dalším prodloužení nouzového stavu

Vláda
I. podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, prodlužuje do
30. června 2022 23:59 hodin nouzový stav vyhlášený usnesením vlády ze dne 2. března 2022 č. 147,
o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu nutnosti reagovat na migrační vlnu
velkého rozsahu na území České republiky, které bylo vyhlášeno pod č. 43/2022 Sb., a to na základě
souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uděleného jejím usnesením ze dne
19. května 2022 č. 242;
II. stanoví, že veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu, která jsou platná ke dni přijetí tohoto
usnesení vlády, zůstávají nadále v platnosti v rozsahu, v jakém byla přijata;

Datum sejmutí: 30.6. 2022

Policie České republiky varuje občany před různými podvodníky na internetu.

 V současné době občané běžně komunikují pomocí mobilních telefonů nebo počítačů přes různé sociální sítě a aplikace. Aby toto počínání bylo bezpečné, je nutné dodržovat několik důležitých pravidel:

–         chraňte si své soukromí a nesdělujte své osobní údaje

–         neprozrazujte tyto údaje ani o dalších lidech

–         nikdy nesdělujte žádné PIN kódy, bezpečnostní kódy, ověřovací kódy nebo hesla

–         nikdy neposílejte fotografie své platební karty či osobních dokladů

–         nebuďte na internetu příliš důvěřiví, ne všechno, co se tam píše je pravda a ne všichni uvádějí svoji pravou identitu

–         nenechte s sebou manipulovat, buďte opatrní, obezřetní a nedávejte podvodníkům šanci

–         pokud se cítíte napadeni či ohroženi, neváhejte a svěřte se někomu, komu důvěřujete, případně se obraťte na Policii České republiky.

SBÍRKY NA POMOC UKRAJINĚ

Lidé na Ukrajině potřebují a budou potřebovat pomoc – ať ti, kdo zůstanou, nebo ti, kdo budou muset odejít. Zatím je asi nejlepší volit formu finanční pomoci. Dáváme seznam organizací: CHARITA Česká republika vyhlásila veřejnou sbírku Charita pro Ukrajinu na pomoc lidem zasaženým ozbrojeným konfliktem v této zemi. https://www.charita.cz/…/v-zahranici/charita-pro-ukrajinu/
Sbírka SOS UKRAJINA byla vyhlášena organizací Člověk v tísni – peníze půjdou podle aktuální potřeby lidí, na ubytování, pokud budou muset opustit domov, zdravotnický materiál nebo jídlo. Člověk v tísni má na Ukrajině spolupracovníky, kteří budou reagovat na momentální potřeby obyvatel. https://www.clovekvtisni.cz/darujte/jednorazove…
ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ založil pro pomoc Ukrajině účet, z něhož se bude hradit hlavně zdravotnická pomoc. Už nyní posílá na Ukrajinu traumasety, tedy zdravotnický materiál pro mobilní zdravotnické týmy Červeného kříže na Ukrajině, a kromě další pomoci s vybavením pro první pomoc se chystá i na možný příchod uprchlíků z Ukrajiny. https://www.cervenykriz.eu/…/fondh…/QR_1502_Ukrajina.gif
Organizace POST BELLUM známá svým projektem Paměť národa otevřela sbírku, jejíž výtěžek poskytne ukrajinské neziskové organizaci Повернись живим / Come Back Alive, která se dlouhodobě zabývá distribucí ochranných pomůcek a materiálního zabezpečení obráncům Ukrajiny. https://www.darujme.cz/projekt/1205934…
Společnost ADRA, ve spolupráci se svou partnerskou organizací na Ukrajině, otevřela sbírku, díky které budou obyvatelé postižených oblastí dostávat poukazy na základní potraviny, hygienické potřeby a podobně. https://www.darujme.cz/projekt/1205456
Pokud byste chtěli poskytnout pomoc či ubytování uprchlíkům, můžete napsat na mail, který založila Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra: ubytovaniukrajina@suz.cz. Tam můžete posílat své nabídky.