Zdravotní pomůcky – možnost bezplatného zapůjčení

Vážení  občané, informujeme Vás o možnosti využívat zdravotní pomůcky dle zájmu občanů. Byly pořízeny zdravotní pomůcky (invalidní vozíky, chodítka, hrazda k posteli, toaletní křeslo aj.) a jsou bezplatně k dispozici na krátkodobé zápůjčky občanům svazkových obcí  DSO Jevišovicka jako rychlá výpomoc po úrazech, operacích apod. V příloze máte PDF leták s vyobrazením a popisem jednotlivých pomůcek, které jsou občanům k dispozici. 

zde – HANDICAP – zdravodní pomůcky – zapůjčení zdarma pro občany

ODBĚR A ODVOZ SUTĚ OD OBČANŮ

Výpis ze zápisu řádného zasedání zastupitelstva č. 3/2015   obce Vevčice konaného v místnosti  obecního úřadu dne 24. 5. 2015 v 19 hod.    

Možnost odložení 1m/3 sutě na jedno číslo popisné během 30ti kalendářních dní – zaplatí obec. K tomuto účelu je připraven kontejner v prostoru uzavřené skládky. (nutno nahlásit u p. starosty obce)

Větší množství sutě si bude likvidovat každý sám na vlastní náklady!