OBMĚNA TABLET JODIDU DRASELNÉHO

OBMĚNA TABLET JODIDU DRASELNÉHO

Obecní úřad informuje občany na nutnost obměny nových tablet jodidu draselného. Přijďte si je vyzvednout a to vždy ve středu od 15 do 17 hod. na obecní úřad a přineste sebou i ty exspirované (to ale není podmínkou, nové tablety dostanete i v případě, že exspirované nepřinesete).

Jódová profylaxe (tj. souhrn preventivních, ochranných a léčebných opatření na zamezení vzniku onemocnění osob, který se aplikuje při úniku radioaktivních látek a spočívá v užití preparátu obsahující stabilní jód – jodidu draselného) se připravuje v zóně havarijního plánování, tj. v okolí do 20 km od Jaderné elektrárny Dukovany.Tabletami jodidu draselného obyvatelstvo v zóně havarijního plánování JE Dukovany, kam spadá i naše obec, vybavuje provozovatel jaderného zařízení – ČEZ a.s.

K jejich obměně dochází každých 5 let.

ZDE – letak_jodid-draselny