Strategie očkování v Jihomoravském kraji.

zde – A4_Očkování senioři 70-80 let TISK

Lékaři se budou moci zapojit do systému od 1. března letošního roku. Lidé se nebudou muset speciálně registrovat, lékař ale bude moci nahlédnout do systému a ověřit, zda jsou již jeho pacienti zaregistrovaní či nikoli. Pokud ještě neobdrželi vakcínu, může se s nimi domluvit na vakcinaci ve své ordinaci. Samotné očkování u praktiků nezačne pravděpodobně hned 1. března, ale bude nabíhat postupně v dalších dnech či spíše týdnech.

 

Datum sejmutí: 14.3. 2021

Žádáme občany…

Žádáme občany, aby neodkládali krabice a pytle s nevytříděným odpadem  k velkoobjemovým popelnicím u Náplavových. Toto sběrné místo je určeno pouze pro plasty, papír, sklo, a plechovky.

Ostatní odpad mimo směsného je nutno likvidovat ve sběrném dvoře v Jevišovicích.

MUDr. Hegerová oznamuje…

MUDr. Hegerová oznamuje, že na dětské ambulanci v Jevišovicích, Mikulovicích a Horních Dunajovicích se od pondělí 22.2. do  pátku  26.2. 2021  z důvodu dovolené nebude ordinovat. Akutní  případy ošetří MUDr. Svobodová ve své ordinaci v Příměticích pouze v odpoledních hodinách a po předchozí telefonické domluvě na tel. čísle 721864960.

Datum sejmutí: 27.2. 2021

Nouzový stav se prodlužuje o 14 dní

Vláda na základě žádosti hejtmanů vyhlásila na 14 dní v celé České republice nouzový stav kvůli epidemii covidu-19. Nový stav nouze potrvá do 28. února. Začne o dnešní půlnoci a naváže tak na dosavadní nouzový stav, který ve stejnou dobu skončí.

Datum sejmutí: 28.2. 2021

Tříkrálová sbírka 2021

Vážení občané,

Oblastní charita Znojmo mnohokrát děkuje všem, kteří podpořili Tříkrálovou sbírku 2021. Celkový výtěžek ze statických pokladniček činí 996 631,-Kč.

Stále ještě probíhá online koleda, celkový konečný výtěžek bude uveřejněn začátkem května.

(Aktuálně je celkový výtěžek 1 244 743,-Kč.)

Oblastní charita Znojmo použije výtěžek na pomoc potřebným z celého Znojemského regionu.                  Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.

Oblastní charita Znojmo

Dolní Česká 1, 669 02 Znojmo

Návod na virtuální pokladničku    Do online kasičky je možné přispívat do 30. dubna 2021

Zájemci mohou přispět i přímo na: sbírkový účet č. 66008822/0800   VS: 77706700

Zde je také důležité vyplnit uvedený variabilní symbol, který určuje, že dar přijde na naši Charitu.

 

Datum sejmutí: 30.4. 2021