Místní knihovna Vevčice

Knihovna sídlí v budově obecního úřadu.

Odp. osoba:   František Kuchařík
  Adresa:    Vevčice 10, 671 53  Jevišovice
Telefon:    515 252 244
 E-mail:    obec.vevcice@seznam.cz
Otevírací doba:  Uzavřeno (středa 15-17hod. starosta)   
  Fondy: 1333 knih.jedn. (2018)

Historie Vevčic

VEVČICE
    Jinak též Bischici.
    Přibližně před třemi sty léty stávala obec východněji. Na západní straně obce, zřejmě v místech zvaných Rybník, stával vrchnostenský rybník, který se dle pověsti protrhl, zvýšil hladinu Jevišovky, ta původní obec zaplavila a zničila. Teprve potom byla obec postavena v současné poloze.
    První zmínka o obci pochází z roku 1190. Tehdy založil znojemský kníže Konrád premonstrátský klášer P. Marie a sv. Václa v Louce a daroval mu spolu s mnohým jiným jměním i obec Vevčice (Bischici).  Roku   1365 Boček z Horní Plavče zapsal své ženě Kunce na Rudlicích a Vevčicích 150 hř. pr. gr. věnem a 15 hř. gr. ročního platu. Kdyby na těchto statcích nebylo dosti, měl Boček zbytek doplatit z Mikulovic. Jeho dcery, Zikmunda a Elška, prodaly r. 1415 svoje zboží na Rudlicích a Vevčicích Janu Vajtmilnarovi ze Žerotic. Odtud byly Vevčice až do r. 1560 součástí žerotického zboží. R. 1508 se udávají Vevčice s pustým hradem Lapikusem jako příslušenství Žerotic, s nimiž také přešly na Lechvické ze Zástřizl. Anna Lechvická ze Zástřizl vzala roku 1550 svého muže Hanuše Pozora z Nikelstetta na spolek na ves Vevčice. Po něm zdědila celé žerotické zboží dcera Johanna. Po její smrti někdy kolem roku 1560 prodali plnomocníci zemští Vevčice Sezemovi Zajímačovi z Kunštátu, čímž se staly součástí jevišovického panství. Tehdy byly přifařeny k Mikulovicím. Po třicetileté válce, kterou hodně utrpěly, byl odtrženy od mikulovické farnosti a spojeny s jevišovickou.
        Dnes farností i poštou spadají pod Mikulovice.
        Škola byla jednotřídní, česká. R. 1901 měla 50 dětí.
       R. 1834 bylo v obci 34 domů a v nich žilo 206 obyvatel, r. 1890 žilo ve 42 domech 242 lidí a roku 1900 zde bylo 230 obyvatel české národnosti, katolického vyznání. K 31. 12. 2002 zde žilo pouhých 79 stálých obyvatel, z toho 41 mužů a 38 žen.

Územní plán Vevčice

*nabytí účinnosti územního plánu 22. 5. 2018

,,Územní plán obce Vevčice byl spolufinancován z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj“

,,Územní plán obce Vevčice byl spolufinancován z dotace JMK 2018 ve výši 30.000Kč“

zde-spolufinancováno MMR a nabytí účinnosti- výřez-textová část a hlavní výkres

*smlouva územní plán-dotace- JMK

*rozhodnutí o poskytnutí dotace-MMR

http://mapy.muznojmo.cz/app/upd/detail_obce.php?id=595063#

ÚZEMNÍ PLÁN VEVČICE

*nabytí účinnosti územního plánu 22. 5. 2018

,,Územní plán obce Vevčice byl spolufinancován z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj“

,,Územní plán obce Vevčice byl spolufinancován z dotace JMK 2018 ve výši 30.000Kč“

zde-spolufinancováno MMR a nabytí účinnosti-výřez-textová část a hlavní výkres

01 Výkres základního členení

02 Hlavní výkres

03 Výkres VPS a VPO

04 Odůvodnění-Koordinační výkres

05 Odůvodnění-Koodinační výkres-výřez

06 Odůvodnění-Výkres ŠV

07 Odůvodnění-Výkres záborů půdního fondu

Text ÚP Vevčice OOP ÚSES_

samostatná část odůvodnění