ÚZEMNÍ PLÁN VEVČICE

*nabytí účinnosti územního plánu 22. 5. 2018

,,Územní plán obce Vevčice byl spolufinancován z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj“

,,Územní plán obce Vevčice byl spolufinancován z dotace JMK 2018 ve výši 30.000Kč“

zde-spolufinancováno MMR a nabytí účinnosti-výřez-textová část a hlavní výkres

01 Výkres základního členení

02 Hlavní výkres

03 Výkres VPS a VPO

04 Odůvodnění-Koordinační výkres

05 Odůvodnění-Koodinační výkres-výřez

06 Odůvodnění-Výkres ŠV

07 Odůvodnění-Výkres záborů půdního fondu

Text ÚP Vevčice OOP ÚSES_

samostatná část odůvodnění