Územní plán Vevčice

*nabytí účinnosti územního plánu 22. 5. 2018

,,Územní plán obce Vevčice byl spolufinancován z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj“

,,Územní plán obce Vevčice byl spolufinancován z dotace JMK 2018 ve výši 30.000Kč“

zde-spolufinancováno MMR a nabytí účinnosti- výřez-textová část a hlavní výkres

*smlouva územní plán-dotace- JMK

*rozhodnutí o poskytnutí dotace-MMR

http://mapy.muznojmo.cz/app/upd/detail_obce.php?id=595063#