OBMĚNA TABLET JODIDU DRASELNÉHO

OBMĚNA TABLET JODIDU DRASELNÉHO

Obecní úřad informuje občany na nutnost obměny nových tablet jodidu draselného. Přijďte si je vyzvednout a to vždy ve středu od 15 do 17 hod. na obecní úřad a přineste sebou i ty exspirované (to ale není podmínkou, nové tablety dostanete i v případě, že exspirované nepřinesete).

Jódová profylaxe (tj. souhrn preventivních, ochranných a léčebných opatření na zamezení vzniku onemocnění osob, který se aplikuje při úniku radioaktivních látek a spočívá v užití preparátu obsahující stabilní jód – jodidu draselného) se připravuje v zóně havarijního plánování, tj. v okolí do 20 km od Jaderné elektrárny Dukovany.Tabletami jodidu draselného obyvatelstvo v zóně havarijního plánování JE Dukovany, kam spadá i naše obec, vybavuje provozovatel jaderného zařízení – ČEZ a.s.

K jejich obměně dochází každých 5 let.

ZDE – letak_jodid-draselny

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. května 2022 o dalším prodloužení nouzového stavu

Vláda
I. podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, prodlužuje do
30. června 2022 23:59 hodin nouzový stav vyhlášený usnesením vlády ze dne 2. března 2022 č. 147,
o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu nutnosti reagovat na migrační vlnu
velkého rozsahu na území České republiky, které bylo vyhlášeno pod č. 43/2022 Sb., a to na základě
souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uděleného jejím usnesením ze dne
19. května 2022 č. 242;
II. stanoví, že veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu, která jsou platná ke dni přijetí tohoto
usnesení vlády, zůstávají nadále v platnosti v rozsahu, v jakém byla přijata;

Datum sejmutí: 30.6. 2022