VÝSTRAHA ČHMÚ

Číslo: PVI_2019/44
Vydaná: sobota 20.04.2019 10:38 (08:38 UTC)
Na jev: NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
od soboty 20.04.2019 10:30 do odvolání 
Počasí u nás ovlivňuje slábnoucí tlaková výše nad jižní Skandinávií.
Slunečné a suché počasí s nedostatkem srážek bude pokračovat a v důsledku
toho bude postupně narůstat nebezpečí vzniku požárů. Přechodně výraznější
nárůst nebezpečí vzniku a šíření požárů očekáváme ve spojitosti s čerstvým
jihovýchodním větrem, který bude vát v úterý.
Doporučení k vyvarování se aktivit, které by mohly vyvolat požár: 
-V lesích, ale i jinde v přírodě nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu, 
neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné 
zdroje otevřeného ohně. 
-Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které v případech sucha a nebezpečí
vzniku požárů mohou být vydány.
-Dbát na úsporné hospodaření s vodou.