KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Zprostředkování nabídky účasti na workshopu s názvem „Stačí jen přijít“ občanům naší obce. Workshop je určen pro zájemce, kteří hledají smysluplnou a odpovědnou práci a zvažují možnost absolvovat přijímací řízení do služebního poměru příslušníka Policie České republiky. Součástí workshopu jsou testy tělesné zdatnosti, jejichž úspěšné splnění je zohledněno v zahájeném přijímacím řízení. Akce se bude konat za dodržení obecně platných pravidel v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu na území České republiky a v návaznosti na aktuální vývoj šíření onemocnění COVID-19. Na akci je nutná registrace. Kontaktní údaje pro registraci jsou součástí přiloženého letáku. Srdečně zveme všechny zájemce, kterým tímto nabízíme možnost uplatnění v budoucím profesním životě.

ZDE –1702 Znojmo_STACI_JEN_PRIJIT

Datum sejmutí: 1.2. 2021