ODBĚR A ODVOZ SUTĚ JAKO SLUŽBA OBČANŮM

Výpis ze zápisu řádného zasedání zastupitelstva č. 3/2015   obce Vevčice konaného v místnosti  obecního úřadu dne 24.5.2015 ve 19 hod    

-bod č. 6.

-Odběr a odvoz sutě jako služba občanům. Na jedno popisné číslo 1m/3 sutě během 30ti kalendářních dní  zaplatí obec. K tomuto účelu je připraven kontejner. Větší množství sutě si bude likvidovat každý sám na vlastní náklady