ODBĚR A ODVOZ SUTĚ OD OBČANŮ

Výpis ze zápisu řádného zasedání zastupitelstva č. 3/2015   obce Vevčice konaného v místnosti  obecního úřadu dne 24. 5. 2015 v 19 hod.    

Možnost odložení 1m/3 sutě na jedno číslo popisné během 30ti kalendářních dní – zaplatí obec. K tomuto účelu je připraven kontejner v prostoru uzavřené skládky. (nutno nahlásit u p. starosty obce)

Větší množství sutě si bude likvidovat každý sám na vlastní náklady!