ODBĚR A ODVOZ SUTĚ OD OBČANŮ

Výpis ze zápisu řádného zasedání zastupitelstva č. 3/2015   obce Vevčice konaného v místnosti  obecního úřadu dne 24.5.2015 ve 19 hod    

-bod č. 6.

-Odběr a odvoz sutě od občanů. Na jedno popisné číslo 1m/3 sutě během 30ti kalendářních dní  zaplatí obec.     K tomuto účelu je připraven kontejner. Větší množství sutě si bude likvidovat každý sám na vlastní náklady