Odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Vevčice

Obec Vevčice stanovuje systém shromažďováni, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících  na území obce Vevčice

ZDE – Odpady -zveřejnění 2023