Poděkování občanům za pomoc…

V neděli 19. 5. a následně i v pondělí 20. 5. 2019 naši obec postih lokální přívalový déšť, který měl za následek částečné zaplavení chodníků, cest, zahrad, dětského koutku i některých stavení naplavenou zeminou a různými splašky. Na úklidu po této události se podílelo několik hodin mnoho občanů a chalupářů naší obce, včetně jimi poskytnuté techniky, a místní i profesionální hasiči. Vedení obce touto cestou moc děkuje všem těmto lidem za nezištnou pomoc pro naši obec.

 

Datum sejmutí: 31.5. 2019

Pozvánka na Čarodějnické odpoledne v Infocentru JE Dukovany

Čarodějnické odpoledne, které se uskuteční v neděli 26. 5.2019 od 12.00 – 16.00 hod v prostorách Infocentra JE Dukovany. Program především pro rodiny s dětmi v rámci Mezinárodního dne dětí připravil TJ Sokol Třebíč. ipraveny budou soutěže a příjemné odměny, o hudební doprovod se postará Dioptric Band.

Datum sejmutí: 26.5. 2019

Zásady udržování čistoty veřejných prostranství – venčení psů.

V naší obci je venčeno na veřejném prostranství stále více psů, obecně závaznou vyhláškou zatím není pohyb osob venčících psa omezován.

O to více je třeba dbát základních pravidel venčení psů tak, aby byla veřejná prostranství udržována čistá. Množí se stížnosti z řad občanů na znečišťování veřejných prostranství, dětského koutku, předzahrádek apod.

Pobíhání psů bez dozoru je v obci zakázáno! Držitel psa, nebo ten, jemuž je v daném okamžiku pes svěřen, je povinen odstranit z veřejného prostranství exkrementy způsobené psem na svůj náklad odpovídajícím způsobem.

Buďte ohleduplní!

Datum sejmutí: 11.6. 2019

Informace občanům…

Od 1. 3. 2019 je možné na sběrném dvoře obcí DSO Jevišovicka odevzdávat použité potravinářské oleje. Použitý potravinářský olej je možno dovést na sběrný dvůr např. v uzavřené PET láhvi,  či jiné vhodné uzavíratelné nádobě. Předání použitého oleje na sběrný dvůr je bezplatné.

Datum sejmutí: 31.5. 2019