ZKOUŠKA SIRÉN V RAKOUSKU…

(HZS, KRÚ, ZZS, PČR, KVS, KHS, KVV, BRE, MIK, ZNO) ZKOUŠKA SIRÉN V RAKOUSKU PROVÁDĚNÁ 3. ŘÍJNA 2020

Jednou ročně, vždy v první sobotu v říjnu mezi 12:00 a 12:45 hod., se provádí po celém Rakousku zkouška sirén. Tato zkouška se provádí za účelem seznámení obyvatelstva s varovnými signály a testování provozuschopnosti systému varování. V roce 2020 bude tato zkouška provedena 3. října.

Tato zkouška může být za příznivých atmosférických podmínek slyšitelná i v příhraničních oblastech ČR.

Datum sejmutí: 4.10. 2020

ODBĚR A ODVOZ SUTĚ JAKO SLUŽBA OBČANŮM

Výpis ze zápisu řádného zasedání zastupitelstva č. 3/2015   obce Vevčice konaného v místnosti  obecního úřadu dne 24.5.2015 ve 19 hod    

-bod č. 6.

-Odběr a odvoz sutě jako služba občanům. Na jedno popisné číslo 1m/3 sutě během 30ti kalendářních dní  zaplatí obec. K tomuto účelu je připraven kontejner. Větší množství sutě si bude likvidovat každý sám na vlastní náklady